Janazah

Rukun Islam voert de begrafenis rituelen uit volgens de voorschriften zoals omschreven zijn in de islamitische geschriften. Gezien de religieuze verantwoordelijkheid stelt Rukun Islam een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden houden onder andere in dat Rukun Islam géén diensten zal verlenen bij een crematie, multireligieuze begrafenis of wanneer alcoholische drank wordt geconsumeerd voor, tijdens of na de begrafenis. Bij de uitvoering van de islamitische begrafenisrituelen laat Rukun Islam géén invloeden toe die in strijd zijn met de Islam.

Voor haar (contributie betalende) leden voert Rukun Islam de begrafenis kosteloos uit en voor niet-leden wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd. De materialen voor de rituele wassing en kafn (lijkwade) kunnen door Rukun Islam worden verzorgd tegen een kostendekkende vergoeding.

Wanneer een naaste is komen te overlijden dient u de volgende stappen uit te voeren:

 1. Neem contact op met een (huis)arts om de dood vast te stellen
  Tussen 08:00 uur en 17:00 uur: huisarts bellen
  Tussen 17:00 uur en 08:00 uur:
  – Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg: SMASH: 070-3469669
  – Delft en omgeving: De huisartsenpost: 015-2511930
  – Zoetermeer: Centrale Dokters Dienst: 079-3311763
 2. Neem contact op met de voorzitter van de Vereniging Roekoen Islam:
  Bapak Fauzi Kromosetiko (voorzitter): 06-14779819
  Bapak Fauzi is naast voorzitter van de Vereniging Roekoen Islam en Stichting Rukun Islam tevens bestuurslid en uitvaartverzorger van Djannah Uitvaart en zal samen met u de uitvaart in een voorgesprek bespreken
 3. Neem contact op met een uitvaartorganisatie voor het maken van de afspraak. Voorkeur uitvaartverzorger van Rukun Islam is:
  Djannah Uitvaart
  06-38501296 (24/7)
  www.djannah.nl
  info@djannah.nl
 4. Doe navraag of overledene een testament heeft opgesteld. Dat kan via een notaris of schriftelijk bij het Centraal Testamenten Register  Postbus 19398  2500 CJ Den Haag (met een kopie van het uitreksel uit overlijdensregister van de gemeente).
 5. Doe navraag naar een eventuele wilsbeschikking (wasiyyah) van de overleden
 6. Verzamel de uitvaartverzekeringspapieren van de overledene en neem zo nodig contact op met de verzekering(sagent).
 7. In het voorgesprek zal het verloop van de uitvaart verder worden besproken.  Rukun Islam zal daarbij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de rituelen en de begrafenisondernemer zal daarbij verantwoordelijk zijn voor het vervoer van huis of ziekenhuis naar het mortuarium, gebruik van mortuariumfaciliteiten, gebruik van de lijkwagen van het mortuarium naar de be­graafplaats, lijkkist, bekisting of grafkelder, grafsteen, documentleges, etc.