Over ons

Rukun Islam Den Haag bestaat uit “De Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam Den Haag” en de “Stichting Rukun Islam”. Voor de eenduidigheid wordt de meer internationale spelling “Rukun Islam” gehanteerd.

Maatschappelijk is Rukun Islam gerelateerd aan de Javaans Surinaamse etnische gemeenschap in de regio Den Haag.

De Javaanse Surinamers hebben twee grote migratie hoogtepunten gekend. Van 1890-1939 was (na de afschaffing van de slavernij in 1863) de eerste migratie van Javaanse contractanten van Indonesië naar Suriname. In 1974-1975 was (tijdens de naderende staatskundige onafhankelijkheid van Suriname) de tweede migratie van Suriname naar Nederland. De relatief korte periode tussen deze twee migraties heeft tot gevolg dat zich onder de Javaans Surinaamse immigranten in Nederland nog een generatie bevond, die op Java was geboren.

Ongeveer negentig procent van de Javanen in Suriname is moslim. In 1992 werd in Nederland een schatting gemaakt van 6000 Javanen op het totale aantal van 13.500 die tot aanhanger van de Islam konden worden gerekend.

Als laat komende Surinaamse migranten werden zij door het opvang en verspreidingsbeleid van de Nederlandse overheid gehuisvest in groepen van 10 tot 15 gezinnen verspreid over het land, maar met name in Groningen, Noord-Brabant en in de drie grootste steden.

De Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam Den Haag is op 5 februari 1980 opgericht. De activiteiten werden aanvankelijk ontplooid in het trefcentrum van de Javanen Rukun Budi Utomo. Later maakte men gebruik van een woonhuis en wierf de vereniging fondsen voor de aankoop van een pand dat als islamitisch centrum zou dienen. De doelstelling van de Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam Den Haag is het behartigen van de belangen van haar leden op sociaal/maatschappelijk-, cultureel- en religieus terrein.

De activiteiten van de vereniging werd in loop van tijd ondersteund door verschillende Indonesische- en Javaanse leraren die gestudeerd hadden in Saoedi-Arabië en Egypte. Sinds 2000 worden de activiteiten van de vereniging ondersteund door imam/ustadh Remy Soekirman, die een universitaire islamstudie heeft genoten aan de Islamitische Universiteit van Madinah – Saudi-Arabië aan de faculteit van Oesoel ad-Dien (islamitische theologie).

Maatschappelijk is Rukun Islam gerelateerd aan de Javaans Surinaamse etnische gemeenschap en onderhoudt contacten met verschillende Javaans Surinaamse organisaties in Nederland en Suriname. Daarnaast werkt Rukun Islam actief samen met andere Haagsche moskeeorganisaties, waaronder in het Platform Moslims in Den Haag, de Stadsiftar in het gemeentehuis Den Haag en het publieke Iedul Fitr Feest in Den Haag.

Naast het verrichten van de gezamenlijke (vrijdags)gebeden, de taraweh gebeden, ‘itikaaf (slapen in de moskee) en iftars in de maand Ramadan alsmede de vieringen van Eid ul Fitr en Eid ul Adha heeft de vereniging verschillende andere activiteiten, zoals wekelijkse lessen in Qur’aan recitatie en Arabische taal, islamitische lezingen, jongeren avonden, voetbalcompetities tegen andere moskeeorganisaties, jaarlijkse BBQ en gezamenlijke stedentrips . Daarnaast biedt de vereniging jaarlijks in samenwerking met SIS ( Surinaamse Islamitische Stichting) te Suriname, Annur te Hoogezand en Witjaksono te Amsterdam de Surinaamse hadj gangers een verblijfplaats vanaf aankomst in Nederland tot vertrek naar Mekka en bij terugkeer van de Hadj.

De Rukun Islam moskeebezoekers hebben voornamelijk een Javaans Surinaamse of Indonesische achtergrond, maar door de Nederlandse taal als voertaal komen er ook bezoekers afkomstig uit Nederland, Maleisië, Egypte, Bosnië, Ghana, Pakistan, Turkije en Marokko.

Rukun Islam neemt deel aan Veiligheid Religieuze Instellingen van de Gemeente Den Haag. Als onderdeel hiervan zijn de ramen van de moskee voorzien van anti-inbraakfolie, zijn de deuren voorzien van gecertificeerde sloten en hebben enkele leden van de Vereniging Roekoen Islam een BHV cursus van de gemeente gevolgd. Het bestuur zal haar uiterste moeite doen om de veiligheid van de bezoekers van de moskee te kunnen garanderen.

Rukun Islam maakt deel uit van de Federatie Islamitische Organisaties. Via deze federatie proberen verschillende moskeen in Den Haag elkaar beter te leren kennen, gezamenlijk op te kunnen treden voor de gezamenlijke belangen en gezamenlijk te communiceren met de Gemeente Den Haag.

I.v.m. de groei van huidige en toekomstige activiteiten oriënteert de Stichting Rukun Islam zich momenteel naar de mogelijkheden voor een groter en functioneler moskeepand. Uw donaties t.b.v. het nieuwe moskeepand zijn van harte welkom:

IBAN:NL34INGB0001569159
t.n.v. Stichting Rukun Islam
Omschrijving: Donatie nieuw gebouw + uw naam

Literatuur over de Javaans-Surinaamse moslims in Nederland:

  • Nico Landman, Van mat tot minaret, VU Uitgeverij, isbn: 90-5383-086-3
  • Yvonne Towikromo, De Islam van de Javaanse Surinamers, Amrit, isbn: 90-74897- 23-1